Splošni pogoji

Splošne pogoje poslovanje dobite na pisno zahtevo v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka pisno po pošti. Elektronsko jih trenutno ne pošiljamo.


Smo pa odprti za dokovor z vsakim posameznikom in se tako dogovorimo o vsem v korist obeh strani.